تبليغات‌ويژه
تبليغات در جابيران
كلينيك صنعت شهرك صنعتي پايتخت

  معرفي‏نامه شغلي (رزومه)
 جستجوي فرصت‏هاي شغلي
 فهرست آگهي‏هاي استخدام
  عضويت در ‌بانك كارآموزان
معرفي فرصت شغلي
جستجوي متقاضيان استخدام
مشخصات شرکت / موسسه
جستجوي‌كارآموزان
 ليسانس يا فوق‌ليسانس مهندسي صنايع، اقتصاد، آمار، MBA و يا ساير رشته‌هاي مرتبط - كارشناس تحقيق بازار و بررسي طرح‌ها

 فروش - كارشناس فروش نرم افزار

 كاردان مكانيك و رشته‌هاي مرتبط - متخصص كارگاه غلتك

 كاردان مكانيك و رشته‌هاي مرتبط - متخصص كوره پيشگرم نورد

 كاردان مكانيك يا برق و رشته‌هاي مرتبط - شيفت فورمن (تكنسين) توليد

 مهندس برق و رشته‌هاي مرتبط - سرپرست تعميرات برق

 مهندس مكانيك و رشته‌هاي مرتبط - سرپرست تعميرات مكانيك

 مهندسي مكانيك و رشته‌هاي مرتبط - سرپرست خط توليد نورد ميلگرد

 كارشناسی/كارشناس ارشد مكانیك سیالات - كارشناس فنی - آقا

 لیسانس/فوق لیسانس حسابداری - حسابدار - آقا

 ليسانس يا فوق ليسانس مهندسي صنايع - مهندس صنايع - كرج

 مدیریت بازرگانی یاMBA - مدیر فروش و بازاریابی حرفه ای - كرج

 دیپلم ریاضی یا فنی - تعمیركار تأسیسات مكانیكی و الكتریكی ساختمان (2 نفر) - آقا - كرج

 لیسانس از دانشگاه معتبر - منشی مسلط به طراحی سایت و مدیریت وب (1 نفر) - كرج

 كارشناسی / كارشناسی ارشد مهندسی كامپیوتر از دانشگاه های معتبر - كارشناس نرم افزار - تهران

 ليسانس و يا فوق ليسانس كامپيوتر نرم افزار و يا آي تي - طراح و برنامه نويس وب - 5 نفر - كرج

 ليسانس و يا فوق ليسانس كامپيوتر نرم افزار و يا آي تي - كارآموز طراحي وب - خانم - كرج

 اداري - منشی خانم - تهران

 حسابداري - كارشناس حسابداري مسلط به فرايندهاي مالي

 مهندسي كامپيوتر-نرم افزار - برنامه نويس اپليكيشن موبايل Android

 مهندسي كامپيوتر - طراح UI

 گرافيك ارتباط تصويري - گرافيست

 مهندس كامپيوتر- نرم افزار - برنامه نويس وب

 ليسانس / فوق ليسانس پليمر - شيمي - كارشناس رنگ - تهران

 ليسانس / فوق ليسانس متالورژي - كارشناس انتخاب مواد - تهران

 ليسانس / فوق ليسانس متالورژي - شيمي - كارشناس فني خوردگي - تهران

 ليسانس / فوق ليسانس متالورژي - شيمي - كارشناس خوردگي

 كامپيوتر - مهندس كامپیوتر با تخصص كامل برنامه نویسی java-script و وب

 مدرك مرتبط - طراح صفحات وب آشنا به JQuery / css / hootstrap / MVC

 مدرك مرتبط - تحليل گر و مستند ساز سيستم‌هاي نرم افزاري

 مدرك مرتبط - كارشناس پشتيباني نرم افزار آشنا به شبكه / ويندوز سرور / وب سرور / بانك اطلاعاتي SQL

 مدرك مرتبط - آزمون گر نرم افزار

 مدرك مرتبط - برنامه نويس مسلط در زمينه PHP آشنا به Framework

 مدرك مرتبط - برنامه نويس مسلط به ASP .net / MVC / Entity Framework

 ليسانس و فوق ليسانس حسابداري - مدير حسابداري فروش منطقه / آقا / ساكن اهواز يا استان خوزستان

 كارشناسي مرتبط - كارشناس توسعه عامليت‌هاي مجاز

 مدرك مرتبط - مسئول دفتر آشنا با خدمات اطلاع رسانی و وب ماركتینگ ترجیحا خانم

 مدرك مرتبط - مهندس نرم افزار آشنا به mysql جهت ساماندهی بانكهای اطلاعات

 مدرك مرتبط - برنامه نویس و طراح سایت و وب آشنا به جوملا و PHPگرافیك سایت

 مدرك مرتبط - نصاب و پشتیبان

 مدرك مرتبط - كارشناس فروش

 مدرك مرتبط - كارشناس برنامه نویسی

 مدرك مرتبط - كارشناس پشتیبانی نرم افزار

 مدرك مرتبط - كارمند بازرگانی خانم - تهران

 كارشناسی مرتبط - منشی خانم - تهران

 نرم افزار - كارشناس نرم افزار

 كارشناس برق و مخابرات - كارشناس فروش

 نرم افزار - كارشناس نرم افزار

 كارشناس كامپیوتر، الكترونیك و مخابرات - كارشناس فنی ترجیحا آقا

 كارشناسي مرتبط - منشی

 حسابداري - كارشناس حسابداری

 فوق دیپلم یا لیسانس كامپیوتر (سخت افزار/نرم افزار)/لیسانس IT - كارشناس نرم افزار

 حداقل داتشجوی ترم پنجم كارشناسی نرم افزار - كارآموز - بابل

 كارشناسی‌ارشد یا كارشناس رشته‌ی مهندسی كامپیوتر(همه گرایشها) - كارشناس پشتیبانی - بابل

 كارشناسی‌ارشد یا كارشناس رشته‌ی مهندسی كامپیوتر (نرم افزار) - كارشناس برنامه نویسی - بابل

 فروش و بازاريابي - بازارياب حرفه اي - اصفهان

 كارشناسی/ كارشناسی ارشد حسابداری - حسابدار فروشگاهی - تهران

 كارشناسی/ كارشناسی ارشد حسابداری - حسابدار - تهران

 فوق ديپلم/كارشناس حسابداري - كارشناس حسابداري - اصفهان

 فوق ديپلم مكانيك خودرو - كارشناس حمل و نقل - آقا - اصفهان

 فوق ديپلم مديريت بازرگاني يا صنعتي/ كارشناس آمار - كارشناس بازاريابي و فروش - آقا - اصفهان

 فوق ديپلم - منشي - خانم

 حداقل ليسانس حسابداري (مديريت مالي) - كارشناس مالي - آقا

 فوق ديپلم مكانيك يا الكترونيك - كارشناس فني

 مدرك تحصيلي ترجيحاً هنر - منشي و مشاور دپارتمان فرهنگ و هنر

 حداقل كارشناسي در رشته‌هاي بازرگاني، زبان خارجه - سرپرست جذب و توسعه دوره‌هاي بين‌الملل (دپارتمان بين الملل)

 حداقل ليسانس مديريت بازرگاني - كارشناس بازاريابي - آقا

 ليسانس يا فوق ليسانس عمران يا مكانيك / آذربايجان شرقي و غربي - مهندس فروش صنعتي

 ديپلم يا فوق ديپلم فني / تبريز يا اروميه - كارشناس فني فروش

 لیسانس - كارمند - خانم - متاهل - تهران

 كارشناس مكانيك / صنايع - كارشناس R&D - شهر قدس

 كارشناس مكانيك / صنايع - كارشناس QC - شهر قدس

 حداقل ديپلم - منشي مدير عامل - زن - شهر قدس

 كارشناسی كامپیوتر ، IT، مهندسی شبكه ، برق ، ریاضی كاربرد در كامپیوتر - كارشناس طراحی LAN /مركز داده

 كارشناسی كامپیوتر ، IT، مهندسی شبكه ، برق ، ریاضی كاربرد در كامپیوتر - كارشناس پشتیبانی شبكه و (HELP DESK)HD

 كارشناسی كامپیوتر ، IT، مهندسی شبكه ، برق ، ریاضی كاربرد در كامپیوتر - مسئول اجرایی پروژه هاLAN/ مركز داده

 كارشناسی مكانیك سیالات از دانشگاه های معتبر - كارشناس و كارشناس ارشد مكانیك

 مهندس مكانیك - تاسیسات - مهندس مكانيك - تهران

 لیسانس/فوق لیسانس معدن گرایش اكتشاف - كارشناس معدن - تبریز و ملكان

 لیسانس/فوق لیسانس برق گرایش قدرت و الكترونیك - كارشناس برق - تبریز و ملكان

 لیسانس/فوق لیسانس مكانیك گرایش جامدات یا ساخت و تولید - كارشناس مكانیك - تبریز و ملكان

 لیسانس/ فوق لیسانس مدیریت و رشته¬های فنی - اموری دفتری - تهران

 ليسانس / فوق ليسانس - مدير منابع انساني - آقا - تهران

 الكترونيك ، مكانيك ، سخت افزار - تكميل كادر فنی - فوق ديپلم و ليسانس

 دیپلم - راننده مدیر عامل - آقا - تهران

 حداقل لیسانس - كارشناس كارگزینی - كارخانه حومه كرج

 حداقل لیسانس - كارشناس منابع انسانی - كارخانه حومه كرج

 حداقل لیسانس بازرگانی /بازاریابی - كارشناس تحقیقات بازار - آقا - تهران

 لیسانس بازرگانی-مدیریت صنعتی-صنایع - كارشناس فروش-بازاریابی - تهران

 حداقل لیسانس پلیمر - كارشناس پلیمر و فروش - تهران

 لیسانس - مسئول دفتر مدیر عامل - خانم - تهران

 لیسانس نرم افزار - كارشناس نرم افزار - تهران

 لیسانس كارشناس صنایع - كارشناس صنایع /برنامه ریزی - كارخانه حومه كرج

 دكتري - پزشك - كارخانه حومه كرج

 لیسانس - رئیس پشتبانی و رفاه - آقا - كارخانه حومه كرج

 لیسانس كارشناس صنایع/كنترل پروژه - رئیس كنترل پروژه - كارخانه حومه كرج

 حداقل لیسانس مهندسی صنایع - مدیر برنامه ریزی - آقا - كارخانه حومه كرج

 دیپلم و بالاتر - مسئول كارپردازی و خرید - آقا

 فوق دیپلم الكترونیك - تكنسین تعمیرات - آقا

 كاردانی كارشناسی و بالاتر رشته های مرتبط - كارشناس امورمالی - خانم

 
کارجوي گرامي! اين قسمت امکان دسترسي سريع به فرصت هاي شغلي وآگهي هاي استخدامي موجود را فراهم مي سازد .
عنوان شغل :  

سازمان همياري و اشتغال دانش آموختگان
پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران
پذيرش رايگان آگهي استخدامي در جابيران
نظام جامع اطلاع رساني بازار كار

منابع
‌طرحهاي ‌خود‌اشتغالي
ثبت ‌نام در جابيران
مشاوره شغلي
آزمون و سنجش
فرصت‌هاي‌ آموزشي
‌پيشرفت‌ شغلي
مراكز‌ كاريابي
پذيرش‌آگهي‌ و‌ تبليغات
پيوند‌هاي‌ مفيد
جابيران استاني

نظرسنجي

کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادها و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.


 
تعدادنظرات‌ارسالي:1101


آمار بازديد‌صفحات
امروز: 1,584
مهر ماه: 196,363
کل: 56,514,072

 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به سازمان همياري اشتغال دانش‌‌آموختگان مي‌باشد.