تبليغات‌ويژه
تبليغات در جابيران

  معرفي‏نامه شغلي (رزومه)
 جستجوي فرصت‏هاي شغلي
 فهرست آگهي‏هاي استخدام
  عضويت در ‌بانك كارآموزان
معرفي فرصت شغلي
جستجوي متقاضيان استخدام
مشخصات شرکت / موسسه
جستجوي‌كارآموزان
 مدرك مرتبط - كارشناس فنی و كارشناس فروش

 انجام فعالیت‌های پژوهشی در شركت - مدیریت، روانشناسی، مترجمی زبان انگلیسی

 حداقل تحصیلات لیسانس - همكار مترجم / خانم و آقا

 حسابداري - حسابدار

 حسابداري - حسابدار ارشد

 فروش - كارشناس فروش

 مدرك مرتبط - مسئول اجرائی با سابقه كار

 بازرگاني - كارشناس بازرگانی

 شيمي محض يا كاربردي - كارشناس شيمي - كرج

 شيمي - مهندس شيمي - كرج

 برق - مهندس برق قدرت

 لیسانس مهندسی صنایع یا مدیریت - كارشناس منابع انسانی و آموزش - كرج

 طراحي - طراح صنعتی آشنا به سالید و كتیا

 مكانيك - مهندس مكانیك

 دیپلم - نگهبان - آقا

 دیپلم یا فوق دیپلم برق صنعتی - كارمند فروش - آقا

 فوق دیپلم بازرگانی یا برق - مسئول تداركات - آقا

 لیسانس برق قدرت - مسئول كنترل كیفیت - آقا

 داروسازی - دكتري داروسازی - رشت

 شیمی - كارشناس شيمي - خانم - تهران

 لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی صنایع - كارشناس صنایع

 لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی و رشته های مرتبط - كارشناس منابع انسانی

 كارشناس شیمی جهت - كارشناس واحد بازاریابی و فروش - تهران

 مدرك مرتبط - فروشنده مجرب و حرفه اي با قدرت بيان بالا - غرب تهران

 كارشناس صنایع غذایی یا شیمی - كارشناس كنترل كیفیت - آقا

 كامپيوتر - كارشناس كامپیوتر

 فروش - كارشناسان فروش

 ليسانس صنايع - كارشناس كنترل مدارك DCC - سنگان(خواف)

 كاردانی به بالا برق-مكانیك-IT - اپراتور - آقا - 1 نفر

 مهندسی كامپیوتر یا رشته های مرتبط - كارشناس سایت و امنیت - 4 نفر

 حداقل ليسانس - مسئول دفتر مديرعامل - تهران

 فروش - كارمند فروش

 بازرگاني - كارشناس بازرگاني - تهران

 صنايع - كارشناس مهندسي صنايع - تهران

 فروش - مدير فروش - آقا - تهران

 حسابداري - كارشناس حسابداري - تهران

 حسابداري - مدير حسابداري - تهران

 مكانيك گرايش تبديل انرژي - كارشناس مهندسي مكانيك - تهران

 كارشناسي - مسئول امور اداري و كارگزيني

 كارشناسي فني (از قبيل برق، مكانيك، صنايع و ...) - كارشناس ارشد MBA

 صنايع - كارشناس مهندسی صنایع

 برق - كارشناس مهندسی برق

 كارشناسي - مسئول دفتر مدير عامل - خانم - اصفهان

 مهندسي پزشكي – پيرا پزشكي - كارشناس فروش - آقا - اصفهان

 كارشناسي ترجيحا مديريت بازرگاني – مهندسي پزشكي – پيراپزشكي - كارشناس فروش - اصفهان

 كارشناسي مرتبط - مسئول اجرایی پروژه

 كارشناسي مرتبط - كارشناس شبكه (HELP DESK)

 كارشناسي مرتبط - كارشناس طراحی Active شبكه/ مركز داده

 كارشناسي مرتبط - كارشناس طراحی Passive شبكه/ مركز داده

 مدرك مرتبط - كارشناس كنترل كیفی

 مدرك مرتبط - كارشناس امور قراردادهای پشتیبانی نرم افزار

 مدرك مرتبط - نصاب و پشتیبان

 مدرك مرتبط - كارشناس برنامه نویسی

 مدرك مرتبط - كارشناس فروش سازمانی

 مدرك مرتبط - كارشناس پشتیبانی نرم افزار - خانم

 حداقل ديپلم - ویزیتور - آقا - شيراز

 اداري - منشی اداری - خانم - تهران

 مهندسين برق - مخابرات و يا مهندسين كامپيوتر - مهندس مخابرات و كامپيوتر - تهران

 كامپيوتر - برق - الكترونيك و ... - كارشناس فني - فروش

 حداقل لیسانس - متصدی تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات - آقا و خانم - كرج

 حداقل ديپلم - برقكار خودرو - آقا - كرج

 حداقل ديپلم - مكانیك و تعمیركار خودرو - آقا - كرج

 حداقل دیپلم - تكنسین تعمیرات یخچال (سرویس كار یخچال) - آقا - كرج

 دیپلم - راننده پخش - آقا - كرج

 حداقل ديپلم - ویزیتور - آقا - كرج

 لیسانس شیمی - كارشناس فروش - غرب تهران

 ليسانس - كارشناس فروش بيمه - استان سمنان

 لیسانس - كارشناس فروش بيمه - استان قم

 كارشناس سخت افزار/نرم افزار - كارشناس امور پشتیبانی - آقا

 كارشناسی نرم افزار/ گرافیك - كارشناس طراح وب

 كارشناسی نرم افزار - راهبر و توسعه دهنده سامانه‌های مبتنی بر شیرپوینت

 مهندسی صنایع / مدیریت - كارشناس سیستمها و روشها - آقا - تهران

 حسابداري - كارشناس حسابداری

 كارشناسی مرتبط - منشی

 كامپیوتر، الكترونیك و مخابرات - كارشناس فنی ترجیحا آقا

 نرم افزار - كارشناس نرم افزار

 برق و مخابرات - كارشناس فروش

 مدرك كارشناسي و مسلط به نرم افزارهاي Office و تسلط نسبي به زبان انگليسي - مسئول امور اداري و كارگزيني

 مدرك كارشناسي فني (از قبيل برق، مكانيك، صنايع و ...) - كارشناس ارشد MBA

 با توجه به آگهي - كارشناس مهندسی صنایع / سابقه كار در زمینه فروش یا واحدهاي ستادي پشتیبانی فروش

 با توجه به آگهي - كارشناس مهندسی برق/ سابقه كار در زمینه فروش يا واحد‌هاي پشتيباني فني فروش

 حداقل لیسانس - مكانیك (سیالات) - الكترونیك / مرد / ساكن گيلان

 ليسانس حسابداري - كارشناس حسابداری خزانه

 ليسانس مهندسي صنايع –مديريت شیمی نساجی یا شیمی - كارشناس بازرگاني

 لیسانس ویا فوق لیسانس شیمی - كارشناس فروش - خانم - تهران

 حسابداری - حسابرسی داخلی - آقا - پاره وقت

 دانشجوی مقطع انترنی، رزیدنتی و یا متخصص در حال گذراندن طرح در تمامی تخصص های رشته پزشكی - كارشناس تولید محتوای آموزشی پزشكی

 ریاضی، دبیری ریاضی، آموزش ابتدایی، تكنولوژی آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، مهندسی و پزشكی - كارشناس تولید محتوای آموزشی

 روابط عمومی، روزنامه نگاری، خبرنگاری، بازرگانی و... - كارشناس روابط عمومی

 مدرك مرتبط - كارشناس مركز تماس

 لیسانس یا فوق لیسانس حسابداري - كارشناس حسابداری

 حسابداری - كارشناس حسابرسی/ لیسانس یا فوق لیسانس

 بازاريابي صنعتي - مدرك مرتبط

 كاردانی و یا كارشناسی از رشته كامپیوتر و یا رشته های وابسته - منشی - خانم

 كاردانی و یا كارشناسی از رشته كامپیوتر و یا رشته های وابسته - كارشناس پشتیبانی

 مهندسی برق- الكترونیك - كارشناس فنی و سرویس

 مدرك مرتبط - كارشناس پشتیبانی فروش و بازرگانی

 مهندسی الكترونیك - كارشناس فروش

 ارتباطات، ,علوم سياسي ، اقتصاد، مدیریت بازرگانی، عكاسي - خبرنگار

 رشته‌هاي مرتبط - مدير روابط عمومي و امور فرهنگي / اصفهان

کارجوي گرامي! اين قسمت امکان دسترسي سريع به فرصت هاي شغلي وآگهي هاي استخدامي موجود را فراهم مي سازد .
عنوان شغل :  

سازمان همياري و اشتغال دانش آموختگان
پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران
پذيرش رايگان آگهي استخدامي در جابيران
نظام جامع اطلاع رساني بازار كار

منابع
‌طرحهاي ‌خود‌اشتغالي
ثبت ‌نام در جابيران
مشاوره شغلي
آزمون و سنجش
فرصت‌هاي‌ آموزشي
‌پيشرفت‌ شغلي
مراكز‌ كاريابي
پذيرش‌آگهي‌ و‌ تبليغات
پيوند‌هاي‌ مفيد
جابيران استاني

نظرسنجي

کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادها و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد.


 
تعدادنظرات‌ارسالي:1118


آمار بازديد‌صفحات
امروز: 1,389
ارديبهشت ماه: 271,690
کل: 58,024,815

 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي‌باشد.