تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


اداره امور دفتري عنوان

سيد ابراهيم هلن

نويسنده
1381/01/01 تاريخ

خلاصه

مركز آموزش مديريت دولتي

مرجع

      
1 2

نامه‌هاي اداري در بحث اداره امور دفتري و گردش مكاتبات
همان‌طور كه ملاحظه مي‌گردد، ذكر كلمه‌ نامه‌هاي اداري و به كار بردن پسوند و احتمالاً پيشوندهايي همراه آن در بحث امور دفتري بسيار به كار برده شده است. اصولاً از نطر مقررات گردش مكاتبات در سازمان، «نامه» به عنوان وسيله انتقال اطلاعات درنظر گرفته مي‌شود. انتقال اطلاعات در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي كه مكاتبات اداري و نامه‌هاي وارده و يا صادره نيز گفته مي‌شود، معمولاً از طريق مكاتبات و همانطور كه در ابتداي بخش نيز بيان گرديد، انجام مي‌شود.

اكنون كه نامه‌ در بحث اداره امور دفتري به عنوان وسيله و ابزار انتقال اطلاعات مطرح است، مي‌تواند داراي طبقه‌بندي و خصوصيات ويژه‌اي باشد كه در زير به آن‌ها اشاره مي‌گردد.

اصولاً نامه‌هاي اداري به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
الف- نامه‌‌هاي وارده:
كلية اطلاعاتي كه به صورت مكتوب و با خصوصيت‌هاي ويژه از شخص و يا سازماني به وزارت‌خانه و سازمان‌هاي دولتي برسد «نامه‌هاي وارده» اتلاق‌ مي‌گردد.

ب- نامه‌هاي صادره:
كليه اطلاعاتي كه به صورت مكتوب و با خصوصيت‌هاي ويژه از مؤسسه و يا سازمان‌هاي دولتي به اشخاص و يا سازمان‌هاي ديگر فرستاده مي‌شود، «نامه‌ صادره» خوانده مي‌شود.

ج- هريك از دو نوع نامه‌‌هاي وارده و صادره مي‌توانند به دو صورت ديگر نيز تقسيم مي گردند:
1- نامه‌هاي عادي: نامه‌هايي هستند كه از طبقه‌بندي خاصي برخوردار نمي‌باشند.
2- نامه‌هاي طبقه‌بندي شده: نامه‌هايي هستند كه از طبق‌بندي خاصي برخوردار هستند. و در نظام اداري و در بين كاركنان سازمان‌ها به «نامه‌هاي محرمانه» معروف هستند، در حاليكه اين اصطلاح نمي‌تواند درست باشد، چرا كه نامه‌هاي طبقه‌بندي شده خود به چهار دسته تقسيم‌ مي‌شوند كه عبارتند از:

- نامه‌هاي محرمانه: افراد محدودي امكان دسترسي به آن نامه را دارند.
- نامه‌هاي خيلي محرمانه: افراد محدودتري امكان دسترسي به آن نامه‌ها را دارند.
- نامه‌هاي سري: افراد بسيار محدودتري در سازمان امكان دسترسي به آن نامه‌ها را دارند.
- نامه‌هاي به‌كلي سري: افراد بسيار محدودتري در سازمان امكان دسترسي به آن نامه‌ها را دارند.

همانطور كه ملاحظه مي‌گردد، هم نامه‌هاي وارده و هم نامه‌هاي صادره مي‌توانند شامل دو دسته عادي و يا طبقه بندي شده باشند كه اين درجه‌ها معمولاً از طرف سازمان‌هاي فرستنده نامه تعيين مي گردد.
د- به طور كلي نامه‌هاي وارده چه عادي و يا طبق‌بندي شده باشند، مي‌توانند مرحله‌هاي چهارگانه زير را نيز شامل گردند:

1- نامه‌هاي اشخاص حقيقي
 اين گونه نامه‌ها كه در اصطلاح به نامه‌هاي بدون شماره نيز معروف هستند( كه در بحث دفاتر راهنماي اسمي به آن‌ها اشاره شده است) و نامه‌هايي هستند كه معمولاً از طرف اشخاص به سازمان‌ها و مؤسسات فرستاده مي‌شود و در بعضي موارد حتي ممكن است فاقد تاريخ هم باشند، مانند: عريضه‌ها، شكواييه‌ها، درخواست‌ها، تقاضاها و غيره كه مي‌تواند از طرف مراجعه‌كنندگان و يا كاركنان سازمان نيز باشند.

1 2راهنماراهنما

در صورت بروز هر گونه مشكلي مي‌توانيد با شماره تلفن ذكر شده در تماس با ما و يا آدرس پست‌الكترونيكي info@jobiran.com تماس حاصل نمائيد.

كاربرگرامي
ميهمان
خوش‌آمديد
آمار‌منابع
فرصتهاي‌شغلي‌جرايد
0
فرصتهاي‌شغلي‌كارفرمايان
0

جهت تغيير زبان از كليد F12 استفاده نماييد.

زبان ‏صفحه ‏كليد:فارسي

 

 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.