تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


تغيير و تنش عنوان

نويسنده
1384 تاريخ

خلاصه

مرجع

      

تغيير و تنش

تغيير و تحولات مديريتي در سطوح مختلف سازمانها، از آنجا كه يك دوره فترت كاري ايجاد مي كند و با نوعي بي هنجاري يا بلا تكليفي سازماني همراه است ، برخي تنش هاي درون سازماني را دامن مي زند. كاركنان در شرايط بي هنجاري سازماني از يك سو نظم و نظام روابط كاري قبل را متزلزل و پايان يافته مي بينند و از سوي ديگر هنوز قاعده و نظم جديدي نيز مستقر نشده كه بتوانند بر مبناي آن زندگي كاري و شغلي خود را تنظيم كنند. به همين دليل بيشتر كاركنان در وضعيت رهاشدگي، و بلاتكليفي و فقدان هنجار قدرتمند سازماني، هنجارهاي شخصي و فردي را ملاك و مبناي زندگي كاري قرار مي دهند كه منشاء بسياري از تنش هاست.

در شرايط بي هنجاري سازماني كاركنان براساس تصورات و برداشت هاي خود از روحيات ، ديدگاه ها و توانايي هاي مديران آينده دست به اقدامات مختلف و متفاوتي مي زنند. برخي تلاش مي كنند با اعمال و اقداماتي جايگاه سازماني خود را در آينده تثبيت كنند. اين قبيل اقدامات از طرح ايده هاي جديد و طرح هاي بديع تا حبس يا پخش اطلاعات درون سازماني و حتي تخريب همكاران و رقباي احتمالي را شامل مي شود. برخي ديگر بي ساماني و ضعيف شدن سيستم هاي كنترل و نظارت در دوره فترت را فرصتي مناسب براي برخي تخلفات اداري يا سوء استفاده هاي نامشروع از اموال سازمان مي بينند.

گروهي ديگر كه تصوري منفي يا نامطلوب از مديران آينده دارند، كنج عزلت گزيده و انزوا و گوشه گيري پيشه مي كنند.

گروههاي ديگر به فكر اتحاد و اتفاق هاي جديد با تيم احتمالي همكاران مديران آينده مي افتند و دوستي و روابط جديد كاري ايجاد مي كنند كه خود منشاء مرزبنديها و خط مشي هاي درون سازماني و تنش هاي ديگر مي شود.

گروهي نيز كه مديريت آينده را مغاير با منافع خود ارزيابي مي كنند راه تخريب منافع سازماني را در پيش مي گيرند.

همه اين فعل و انفعالات كه در فقدان حضور مدير در سازمان رخ مي دهد گروه هاي مختلف كاركنان سازمان را در برابر يكديگر يا در برابر سازمان قرار مي دهد و محيطي پرتنش را ايجاد مي كند. اولين گام هر مدير جديد ، كاهش اين نوع از تنش ها با پركردن خلاء ارتباطات انساني و نيز تصحيح تصوير قالبي و همراه با پيشداوري از خود و خط مشي هاي سازماني است. كسب مهارت هاي ارتباطي براي انجام اين مهم قبل از تكيه بر دستورالعمل هاي خشك و شداد و غلاظ سازماني ضروري است. كم توجهي به اين موضوع و تصور مكانيكي از روابط انساني سازمانها مي تواند ضريب تنش ها را افزايش داده و محيط را براي پيشبرد اهداف سازماني تخريب كند.
راهنماراهنما

در صورت بروز هر گونه مشكلي مي‌توانيد با شماره تلفن ذكر شده در تماس با ما و يا آدرس پست‌الكترونيكي info@jobiran.com تماس حاصل نمائيد.

كاربرگرامي
ميهمان
خوش‌آمديد
آمار‌منابع
فرصتهاي‌شغلي‌جرايد
0
فرصتهاي‌شغلي‌كارفرمايان
0

جهت تغيير زبان از كليد F12 استفاده نماييد.

زبان ‏صفحه ‏كليد:فارسي

 

 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.