تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


مديريت منابع انساني در بنگاههاي اقتصادي عنوان

پروفسور اودواشتپ- محسن رياحي

نويسنده
1379/01/01 تاريخ

خلاصه

سازمان مديريت صنعتي

مرجع

      
1 2

عقد قرارداد كار
هر ارتباط كاري بر مبناي يك قرارداد شروع مي‌شود. قراردادي كه مستخدم خود را در مقابل كارفرما متعهد مي‌كند و با عضو شدن در مجموعه وي در ازاء دريافت حقوق، خدمات مورد نظر او را انجام مي‌دهد. در چارچوب شرايط اعلام شده، يك قراردادكار به اجرا در مي‌آيد.

به اجرا در آمدن قرارداد كار
يك قرارداد پس از توافق دو طرف به وجود مي‌آيد. در اين توافق الزاماً بايد كليه موارد مورد نظر و نياز طرفين مانند زمان شروع بكار، در اختيار گذاشتن خانه سازماني پراخت حق بازنشستگي، مدت قرارداد و زمان اعلام استعفا ملحوظ شده باشد. اگر در مواردي توافق و رضايت طرفين نباشد، چنين قراردادي عملاً بي‌اثر است. اگر سن متقاضي كار كمتر از سن قانوني باشد، براي امضاء قرارداد به رضايت كتبي ولي نياز است. زماني به رضايت ولي نيار نخواهد بود كه قانون در اين نوع كار، جذب نيروهاي زير سن قانوني را منع كرده باشد.

فرم و شكل قرارداد كار
معمولاً براي بستن يك قرارداد كار، شكل ويژه از پيش تعيين ‌شده‌اي وجود ندارد. بنابراين يك قرارداد كار مي‌تواند براساس توافق كتبي يا شفاهي به اجرا درآيد. تنها يك استثنا در اين قاعده وجود دارد. اين استثنا كه ريشه در پيش‌شرط‌هاي رقابت دارد، وجود يك فرم كتبي را الزامي مي‌كند. پيش از اين براي يك قرارداد، از سوي دو طرف قانوني، مانند اتحاديه كارفرمايان و سنديكاي كارگران، فرمهاي معيني تهيه مي‌شد، حتي در مورد قراردادهايي كه به طور شفاهي به توافق مي‌رسند و مبناي شروع همكاري است، پيشنهاد مي‌شود براي محكم كاري، توافق‌هايي حاصله را مكتوب كرده و آن را مستند نمايند تا از اين طريق جلوي بسياري از اختلافات بعدي نظير دوران استخدام آزمايشي، ميزان حقوق و ... بسياري موارد ديگر كه در عمل پيش مي‌آيد، گرفته شود.

محتواي قرارداد كار
يك قرارداد كار بايد شامل كليه توافق‌ها و مشخصاتي باشد كه در آن محدوده وظايف و جايگاه شغلي مستخدم و نيز حدود قانوني توقعات و تعهدات او معين شده باشد. در شكل زير يك نمونه از قرارداد كار ارائه شده است.
يادآور مي‌شود اين مورد فقط يك نمونه پيشنهادي است و تعيين كننده در هر قراردادي، موارد توافق طرفين است توضيحات ارائه شده در كنار متن قرارداد، براي تبيين موارد حقوقي، قانوني و مفهوم موضوعات مورد اشاره در قرارداد است.

1 2راهنماراهنما

در صورت بروز هر گونه مشكلي مي‌توانيد با شماره تلفن ذكر شده در تماس با ما و يا آدرس پست‌الكترونيكي info@jobiran.com تماس حاصل نمائيد.

كاربرگرامي
ميهمان
خوش‌آمديد
آمار‌منابع
فرصتهاي‌شغلي‌جرايد
0
فرصتهاي‌شغلي‌كارفرمايان
0

جهت تغيير زبان از كليد F12 استفاده نماييد.

زبان ‏صفحه ‏كليد:فارسي

 

 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.